Home » Uncategorized » Kurs CLIL- Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers- lipiec/ sierpień 2013

Kurs CLIL- Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers- lipiec/ sierpień 2013

Categories

Advertisements

W dniach 28.07.2013- 10.08.2013 uczestniczyłam w  kursie CLIL – Content and Language Integrated Learning for Maths and Science w mieście Exeter na południu Anglii. Kurs był prowadzony w IPC -International Project Centre przez znakomitą trenerkę Alison McLaren.

Wyjazd na kurs był możliwy dzięki dofinansowaniu z systemowego projektu pt: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie, 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Refleksje z kursu:

Na kurs przybyłam dzień wcześniej. Od razu zachwyciłam się cudownym miasteczkiem Exeter  w  hrabstwie Devon nad rzeką Exe, w pobliżu jej ujścia do Kanału La Manche w Wielkiej Brytanii gdzie w  centrum miasta znajduje się Katedra.

Plik:Exteter Cathedral 2923rw.jpg

Katedra w Exeter

W drugim dniu poszliśmy na zajęcia do IPC- centrum projektów międzynarodowych w Exeter. Pomimo angielskiej mżawki atmosfera powitania była bardzo życzliwa i odbywała się na zewnątrz budynku.

ipc

Następnie udaliśmy się na zajęcia. W mojej grupie byli nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Estonii i Polski. Od razu stworzyliśmy zgraną grupę. Trener Alison prowadziła zajęcia w sposób otwarty, ciekawy i motywujący.

Obrazek

Trenerka 

Obrazek

Grupa CLIL

Zajęcia odbywały się codziennie od 9.00 do 16.00. Po zajęciach i w weekendy mieliśmy możliwość uczestniczenia w wycieczkach historyczno-krajoznawczych.

Opis kursu:

Był to kurs językowo-metodyczny z  zakresu języka angielskiego i nauczanych przedmiotów czyli matematyki. Dotyczył nauczania uczniów poprzez metodę nazywaną w języku angielskim Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. W moim przypadku były to przedmioty ścisłe i matematyka. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim.Odbyło się 35 godzin zajęć z trenerem, 2,5 godziny zajęć własnych przygotowujących do prezentacji oraz 15 godzin wycieczek dydaktycznych, kulturalnych i historycznych. Podczas zajęć mieliśmy także rozwijanie językowe szczególnie w obszarze słownictwa używanego podczas nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki.

Program kursu obejmował :
-opis metody CLIL – cechy i wyjaśnienia, różnice między nauczaniem tradycyjnym a CLIL,
– warsztaty związane ze słownictwem, wymową, pisownią i czytaniem języka angielskiego technicznego,
– rozwijanie językowe,
– metody pracy metoda CLIL,
– pokaz multimedialny,
– pracę własną,
-prezentację przygotowanych lekcji przez uczestników- micro-teachning,
– Omówienie Brytyjskiego Systemu Edukacji,
– rozmowy na temat programu Comenius,
– wycieczki krajoznawcze, kulturalne i historyczne,
– ewaluację i podsumowanie.

Zajęcia warsztatowe umożliwiły wypracowanie własnych materiałów, które wykorzystam w praktyce zawodowej.

Każdy z uczestników musiał przeprowadzić  lekcję matematyki lub innego przedmiotu w języku angielskim.
Obrazek

2013-08-08 11.22.01

2013-08-08 09.46.25

Oprócz zajęć dydaktycznych uczestniczyłam w innych organizowanych dla nas działaniach.

Zwiedziłam  Park Narodowy Dartmoor  ( Dartmoor National Park)  gdzie zobaczyłam  granitowe kopulaste wzniesienia z okresu karbonu,  oryginalny krajobraz, faunę oraz liczne obiekty zabytkowe, od prehistorycznych aż po współczesne kamieniołomy granitu.

Kolejnym miejscem godnym uwagi jest Wybrzeże Jurajskie ( Jurassic Coast) rozciągające się od Exmouth aż po Lyme Regis.

Obrazek

 

Pobyt na kursie należy do udanych, zdobyłam wiele nowych umiejętności, które wykorzystam w mojej pracy zawodowej. Zachęcam wszystkich nauczycieli do korzystania z tego typu kursów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: