Home » Uncategorized » Projekt systemowy POKL – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Projekt systemowy POKL – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Categories

Advertisements

banner

                        W obecnych czasach posługiwanie się narzędziami multimedialnymi i aktywne prowadzenie zajęć jest bardzo ważne. Jestem koordynatorem projektu pt: Motywacja uczniów do nauki poprzez aktywne nauczanie z użyciem narzędzi ICT.  Jest to projekt systemowy POKL:” Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej ”. Polega na omawianiu i poznawaniu aktywnych metod nauczania z użyciem narzędzi ICT. Dla nauczycieli głównym celem jest nabycie i udoskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK podczas nauczania czego efektem ma być zmotywowanie uczniów do nauki oraz wzrost świadomości potrzeby uczenia się. Pozostałe cele to: zwiększenie efektów kształcenia przez zastosowanie technologii ICT w pracy nauczyciela i dyrektora placówki, podniesienie jakości pracy nauczycieli, popularyzacja nowoczesnego nauczania. Podczas mobilności poznamy nowe metody pracy z uczniami. Będziemy szukać podobieństw i różnic w uczeniu się i nauczaniu poprzez uczestniczenie w lekcjach oraz prowadzenie lekcji w instytucjach partnerskich, poprzez poznawanie nowych narzędzi multimedialnych stosowanych w innych krajach przygotowanych dla nas przez partnerów.

Wersja w języku angielskim:

Your partnership consists in the discussion of active teaching methods using the ICT tools. The effect of it should be to motivate students to learn. We will show how we work with our students during visits at our school of the Polish partners. We will look for similarities and differences in teaching and learning.

Together with other partners, we will write a blog and post our activities. The teacher’s role thus means, to get through their activities -the highest level of motivation. Development of school motivation is often called the art of motivating students and a good teacher should acquire such an art. So that we will also have our own professional development. One of the ways of increasing the motivation to work is the competence, knowledge and skills. Only a fully qualified teacher, not only as far their subject, but also psychology, pedagogy and didactics can develop the minds of students. This pointe which we aim is just above. To the letter of intent is attached a plan of activities with a Polish partner. We have established the schedule together by using comunicators in the Internet.

To zaczynamy….wspólnie z partnerami z: Osmangazi Ortaokulu w Adanie, Turcja

Instituto de Educacion Secundaria Saavedra Fajardo w Murcii, Hiszpania

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: